MYMELEC ENERXÍA

- Electricidad
- Fotovoltaica
- Telecomunicaciones
- Domótica
- Sonido

Gandarón 7 - Pazo de Galegos.
15686 Frades - A Coruña


Teléfonos:  679 459 243    981 198 520
Email: info@mymelecenerxia.com